zavod in turistična agencija za dostopni turizem

pogoji za pridobitev certifikata

Za pridobitev certifikata »Invalidom prijazno« morajo kandidati ustrezno vlogo oddati osebno, po pošti ali elektronski pošti na Premiki zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma. V vlogi so poleg splošnih informacij o vlagatelju navedeni kriteriji, ki so potrebni za pridobitev certifikata. Vlagatelj ob oddaji vloge označi katere pogoje izpolnjuje.
Vlogo pregleda tri članska komisija, ki jo praviloma sestavljajo strokovni delavec s področja sociale, delavec v turizmu in predstavnik invalidov oz. oseb s posebnimi potrebami. Komisija ugotovi, če je vloga popolna ali so potrebne še dopolnitve. Na podlagi izpolnjevanja kriterijev strokovna komisija odobri ali zavrne pridobitev certifikata, hkrati pa predlaga spremembe s katerimi bi vlagatelj lahko pridobil certifikat ali pa dostopnost svoje ponudbe še izboljšal.
Ob izpolnjevanju pogojev prejme vlagatelj certifikat in ostali promocijski material v 30 dneh po končni odločitvi strokovne komisije oziroma po dogovoru med obema organizacijama.
Verjamemo, da je odločitev za certifikat tudi družbeno odgovorno dejanje. Turistični ponudniki namreč s tem vključujejo med svoje goste tudi osebe, ki se mnogokrat zgolj zaradi svojih težav ne morejo vključevati v mnoge aktivnosti, zato vsaj enkrat letno za vse nove prejemnike pripravimo slavnostno podelitev certifikata.
Vsak prejemnik certifikata »Invalidom prijazno« je vpisan v bazo prejemnikov certifikatov, ki je dostopna na spletnem portalu www.invalidom-prijazno.eu. Vsem prejemnikom ponudimo tudi promocijski material in jim svetujemo o potrebnih ukrepih s katerimi lahko izboljšajo dostopnost svoje ponudbe, jih obveščamo o spremembah na področju zakonodaje, politik in drugih dogodkih, ki so povezani z enakopravnim vključevanjem invalidov in oseb s posebnimi potrebami v turistično ponudbo.

PRAVILNIK_ZA_UPORABO_PRIDOBLJENE_BLAGOVNE_ZNAMKE_INVALIDOM_PRIJAZNO

This post is also available in: Italian